Velikost písma
Sdilet:
Tónina:
Rychlost:
Prstoklady

D

2
3
1
x
x

G

4
1
2

G mi

4
3
3.
1

A

3
2
1
x

Stánky

Nedvědi

 • S1:
  U D
  2
  3
  1
  x
  x
  s t á n k ů n G
  4
  1
  2
  a l e v n o u k r á s u p D
  2
  3
  1
  x
  x
  o s t á v a j
  a s G mi
  4
  3
  3.
  1
  m ě j o u s e č a s u , s c D
  2
  3
  1
  x
  x
  i g a r e t o u
  a s h A
  3
  2
  1
  x
  o l k o u , c o n e m á k a m j D
  2
  3
  1
  x
  x
  í t .
 • S2:
  S D
  2
  3
  1
  x
  x
  k l e n i č e k p á r a p G
  4
  1
  2
  á r t a h ů z t r á v y ,
  u D
  2
  3
  1
  x
  x
  t e č e d e n , j a k v G mi
  4
  3
  3.
  1
  e č e r n í z p r á v y ,
  n D
  2
  3
  1
  x
  x
  e u m ě j ž í t a b A
  3
  2
  1
  x
  o u ř e j s e a n e p o s l o u c D
  2
  3
  1
  x
  x
  h a j .
 • R1:
  J e n z G
  4
  1
  2
  a h l í d l i s v ě t , m a j n A
  3
  2
  1
  x
  a d u š i v r á s k y ,
  t a k m D
  2
  3
  1
  x
  x
  á l o j e , t a k m G mi
  4
  3
  3.
  1
  á l o j e l á s k y ,
  z D
  2
  3
  1
  x
  x
  t r a c e n á v í r a h A
  3
  2
  1
  x
  r o z n y z v i n i c n e p o s b í r D
  2
  3
  1
  x
  x
  á .
 • S3:
  U D
  2
  3
  1
  x
  x
  s t á n k ů n G
  4
  1
  2
  a l e v n o u k r á s u p D
  2
  3
  1
  x
  x
  o s t á v a j
  a z G mi
  4
  3
  3.
  1
  e s l o v a h l a s ů p D
  2
  3
  1
  x
  x
  o z n á v á m ,
  j a k m A
  3
  2
  1
  x
  á l o j s m e j i m s t a č i l i d D
  2
  3
  1
  x
  x
  á t .
 • R1:
  J e n z G
  4
  1
  2
  a h l í d l i s v ě t , m a j n A
  3
  2
  1
  x
  a d u š i v r á s k y ,
  t a k m D
  2
  3
  1
  x
  x
  á l o j e , t a k m G mi
  4
  3
  3.
  1
  á l o j e l á s k y ,
  z D
  2
  3
  1
  x
  x
  t r a c e n á v í r a h A
  3
  2
  1
  x
  r o z n y z v i n i c n e p o s b í r D
  2
  3
  1
  x
  x
  á .
 • R1:
  J e n z G
  4
  1
  2
  a h l í d l i s v ě t , m a j n A
  3
  2
  1
  x
  a d u š i v r á s k y ,
  t a k m D
  2
  3
  1
  x
  x
  á l o j e , t a k m G mi
  4
  3
  3.
  1
  á l o j e l á s k y ,
  z D
  2
  3
  1
  x
  x
  t r a c e n á v í r a h A
  3
  2
  1
  x
  r o z n y z v i n i c n e p o s b í r D
  2
  3
  1
  x
  x
  á .