Velikost písma
Sdilet:
Tónina:
Rychlost:
Prstoklady

F 7

2
3
2.
1

H mi

2
4
3
x
2.
1

E mi

2
1

A

3
2
1
x

D

2
3
1
x
x

G 7

2
3
4.
1

C mi

2
4
3
x
4.
1

F mi

4
3
2.
1

H 7

4
3
1
2
x

E

1
3
2

G 7

2
3
4.
1
Poznámka kytaristy
Pro znění v originální tónině zvolte tóninu B moll a hrajte s kapodastrem na 4. pražci (znějící tónina je D♯ moll). Pro znění v originální tónině podlaďte kytaru o půltón níž a zvolte tóninu E moll (znějící tónina je D♯ moll). Pre znenie v originálnej tónine vyberte tóninu B mol a hrajte s kapodastrom na 4. pražci (znejúca tónina je D♯ mol). Pre znenie v originálnej tónine podlaďte gitaru o poltón nižšie a vyberte tóninu E mol (znejúca tónina je D♯ mol).

Tu tu tu (Tututu, Tu-tu-tu)

Duet

 • P1:
  x F 7
  2
  3
  2.
  1
  - x - x - x x H mi
  2
  4
  3
  x
  2.
  1
  - x - x - x
  x F 7
  2
  3
  2.
  1
  - x - x - x x H mi
  2
  4
  3
  x
  2.
  1
  - x - x - x
  x F 7
  2
  3
  2.
  1
  - x - x - x x H mi
  2
  4
  3
  x
  2.
  1
  - x - x - x
  x F 7
  2
  3
  2.
  1
  - x - x - x x H mi
  2
  4
  3
  x
  2.
  1
  - - - x - - F 7
  2
  3
  2.
  1
  - - - - x H mi
  2
  4
  3
  x
  2.
  1
  - - - x
 • S1:
  O N A : K t o s H mi
  2
  4
  3
  x
  2.
  1
  i , o č a m i c e l ý v e č e r s E mi
  2
  1
  k ú m á m
  O N : K d o j A
  3
  2
  1
  x
  s i , d n e s b u d e š t a n č i t s e m n o u , d D
  2
  3
  1
  x
  x
  o u f á m
  O N A : K t o s H mi
  2
  4
  3
  x
  2.
  1
  i , z r a z u m o j e s r d c e b E mi
  2
  1
  ú c h a
  O N : K d o j A
  3
  2
  1
  x
  s i , c h u ť t a d y z ů s t a t n a j e d n D
  2
  3
  1
  x
  x
  o u m á m F 7
  2
  3
  2.
  1
 • B1:
  P o j ď s e m H mi
  2
  4
  3
  x
  2.
  1
  n o u , p r o t E mi
  2
  1
  o ž e k d y ž t u j s i
  A k d y ž t A
  3
  2
  1
  x
  a n č í m e , h r á m i t a m u z i k a , j á s e t ě n D
  2
  3
  1
  x
  x
  e v z d á m
  O N A : P o ď s o m H mi
  2
  4
  3
  x
  2.
  1
  n o u , n i e n E mi
  2
  1
  i č v i a c n e m u s í š
  K e ď s o m n o u t A
  3
  2
  1
  x
  a n c u j e š , v i e m , ž e t á m u z i k a h r á i b a p D
  2
  3
  1
  x
  x
  r e m ň a , o h - o F 7
  2
  3
  2.
  1
  h
 • R1:
  O B A : H r a j l e n p r e m ň a t H mi
  2
  4
  3
  x
  2.
  1
  u - t u - t u - t u - t u , a ž d o r á n a t E mi
  2
  1
  u - t u - t u - t u - t u
  H r a j t e p r e n á s t A
  3
  2
  1
  x
  u - t u - t u - t u - t u , c h c i j e n , a ť h D
  2
  3
  1
  x
  x
  r a j ú n á m , o h - o F 7
  2
  3
  2.
  1
  h
  H r a j l e n p r e m ň a t H mi
  2
  4
  3
  x
  2.
  1
  u - t u - t u - t u - t u , a ž d o r á n a t E mi
  2
  1
  u - t u - t u - t u - t u
  H r a j t e p r e n á s t A
  3
  2
  1
  x
  u - t u - t u - t u - t u , c h c i j e n , a ť h D
  2
  3
  1
  x
  x
  r a j ú n á m , o h - o F 7
  2
  3
  2.
  1
  h
  x H mi
  2
  4
  3
  x
  2.
  1
  - x - x - x
 • M1:
  x F 7
  2
  3
  2.
  1
  - x - x - x x H mi
  2
  4
  3
  x
  2.
  1
  - x - x - x
  x F 7
  2
  3
  2.
  1
  - x - x - x x H mi
  2
  4
  3
  x
  2.
  1
  - x - x - x
  x F 7
  2
  3
  2.
  1
  - x - x - x x H mi
  2
  4
  3
  x
  2.
  1
  - x - x - x
  x F 7
  2
  3
  2.
  1
  - x - x - x x H mi
  2
  4
  3
  x
  2.
  1
  - - - x - - F 7
  2
  3
  2.
  1
  - - - - x H mi
  2
  4
  3
  x
  2.
  1
  - - - x
 • S2:
  O N : P o j ď s H mi
  2
  4
  3
  x
  2.
  1
  e m , v ž d y ť j s m e m l a d ý a n o c j e d E mi
  2
  1
  l o u h á
  O N A : P o ď s A
  3
  2
  1
  x
  e m , n e c h v š e t k ý c h n á s o v l á d n e h D
  2
  3
  1
  x
  x
  u d b a
  O B A : T a k z v e d n i r H mi
  2
  4
  3
  x
  2.
  1
  u c e n a h o r u , u k á ž u t E mi
  2
  1
  i , j a k ý j e ž í t
  N e c h s A
  3
  2
  1
  x
  e u n á š e t r y t m e m , t a n č i , j D
  2
  3
  1
  x
  x
  a k u m í š j e n t F 7
  2
  3
  2.
  1
  y
 • B2:
  O N A : P o ď s o m H mi
  2
  4
  3
  x
  2.
  1
  n o u , p r e t E mi
  2
  1
  o ž e k ý m t u s i
  J á m á m p A
  3
  2
  1
  x
  o c i t , ž e a j t á t o m u z i k a b u d e k r a j š D
  2
  3
  1
  x
  x
  i e h r a ť
  O N : P o j ď s e m H mi
  2
  4
  3
  x
  2.
  1
  n o u , n e , n E mi
  2
  1
  i c v í c n e m u s í š
  A k d y ž t A
  3
  2
  1
  x
  a n č í m e , h r á m i t a m u z i k a , j á s e t ě n D
  2
  3
  1
  x
  x
  e v z d á m , o h - o F 7
  2
  3
  2.
  1
  h
 • R1:
  O B A : H r a j l e n p r e m ň a t H mi
  2
  4
  3
  x
  2.
  1
  u - t u - t u - t u - t u , a ž d o r á n a t E mi
  2
  1
  u - t u - t u - t u - t u
  H r a j t e p r e n á s t A
  3
  2
  1
  x
  u - t u - t u - t u - t u , c h c i j e n , a ť h D
  2
  3
  1
  x
  x
  r a j ú n á m , o h - o F 7
  2
  3
  2.
  1
  h
  H r a j l e n p r e m ň a t H mi
  2
  4
  3
  x
  2.
  1
  u - t u - t u - t u - t u , a ž d o r á n a t E mi
  2
  1
  u - t u - t u - t u - t u
  H r a j t e p r e n á s t A
  3
  2
  1
  x
  u - t u - t u - t u - t u , c h c i j e n , a ť h D
  2
  3
  1
  x
  x
  r a j ú n á m , o h - o F 7
  2
  3
  2.
  1
  h
  O h - o G 7
  2
  3
  4.
  1
  h
 • R1:
  O B A : H r a j l e n p r e m ň a t C mi u - t u - t