Velikost písma
Sdilet:
Tónina:
Rychlost:
Prstoklady

C

1
2
3
x

F

2
4
3
1.
1

G

4
1
2

C 7

x
1
4
2
3
x

Valčíček

Nedvědi

 • 0:
  x C
  x x - x x x x x x - x x x
  x C
  x x - x x x x F
  x x - x C
  x x
  x C
  x x - x G
  x x x C
  x x - x x x
 • R1:
  T u h l e p C
  í s n i č k u c h t ě l b y c h t i l G
  á s k o d á t ,
  a ť t i k G
  a ž d e j d e n p ř i p o m í n C
  á ,
  t o h o k C
  d o j e t v ů j , č í t y j s i a F
  k d o m á r C
  á d ,
  a ť t i k C
  a ž d e j d e n p G
  ř i p o m í n C
  á .
  T o h o k C
  d o j e t v ů j , č í t y j s i a F
  k d o m á r C
  á d ,
  a ť t i k C
  a ž d e j d e n p G
  ř i p o m í n C
  á .
 • S1:
  K l u k a j C
  a k o t y h l e d á m u ž s G
  p o u s t u l e t ,
  t a k o v G
  ý t r o š k u t r h l ý m ý j C
  á .
  D e j m i r C
  u k u , p o j ď p ů j d e m e š F
  l a p a t n á š s C
  v ě t ,
  i k d y ž o C
  b r o v s k o u p G
  r á c i t o d C
  á .
 • R1:
  T u h l e p C
  í s n i č k u c h t ě l b y c h t i l G
  á s k o d á t ,
  a ť t i k G
  a ž d e j d e n p ř i p o m í n C
  á ,
  t o h o k C 7
  d o j e t v ů j , č í t y j s i a F
  k d o m á r C
  á d ,
  a ť t i k C
  a ž d e j d e n p G
  ř i p o m í n C
  á .
  T o h o k C 7
  d o j e t v ů j , č í t y j s i a F
  k d o m á r C
  á d ,
  a ť t i k C
  a ž d e j d e n p G
  ř i p o m í n C
  á .
 • S2:
  F a k t m i n C
  e v a d í , ž e n o s j a k b G
  a m b u l k u m á š ,
  a n i j G
  á n e j s e m ž á d n ý i d e á C
  l .
  H l a v n ě c C
  o u v n i t ř n o s í š a c F
  o u k r ý v C
  á š ,
  t o j e p C
  o u t o c o v G
  e d e n á s d C
  á l .
 • R1:
  T u h l e p C
  í s n i č k u c h t ě l b y c h t i l G
  á s k o d á t ,
  a ť t i k G
  a ž d e j d e n p ř i p o m í n C
  á ,
  t o h o k C 7
  d o j e t v ů j , č í t y j s i a F
  k d o m á r C
  á d ,
  a ť t i k C
  a ž d e j d e n p G
  ř i p o m í n C
  á .
  T o h o k C 7
  d o j e t v ů j , č í t y j s i a F
  k d o m á r C
  á d ,
  a ť t i k C
  a ž d e j d e n p G
  ř i p o m í n C
  á .
 • 0:
  x C
  x x - x x x x F
  x x - x C
  x x
  x C
  x x - x G
  x x x C
  x x - x x x