Velikost písma
Sdilet:
Tónina:
Rychlost:
Prstoklady

D

2
3
1
x
x

H mi

2
4
3
x
2.
1

D / G

3
x
2
2.
1

A sus2

3
2
x

D maj7 / C

2
x
3
x
2.
1

G add9

4
3
1
x
2

E mi 9

2
3
x
1

A

3
2
1
x

F mi 7

3
2.
1

A sus4

4
2
1
x

E mi 7

4
2
1

G

4
3
1
2

E mi 7

4
3
2
1

G / A

4
x

D / F

3
4
2
x
1

C add9

4
3
1
2
x

A / C

3
x
2.
1

A 7(sus4)

4
3
1
x

G / H

4
3
1
x
Poznámka kytaristy
Pre znenie v originálnej tónine vyberte tóninu D dur a hrajte s kapodastrom na 2. pražci (znejúca tónina je E dur)

Znova sa ma dotkni

Elán

 • P1:
  x D
  2
  3
  1
  x
  x
  - x - x - x x H mi
  2
  4
  3
  x
  2.
  1
  - x - x - x
  x D / G
  3
  x
  2
  2.
  1
  - x - x - x x A sus2
  3
  2
  x
  - x - x - x
 • S1:
  P o k ý m k D
  2
  3
  1
  x
  x
  r á s n e s v i t á , z o s t a ň n H mi
  2
  4
  3
  x
  2.
  1
  e p r i k r y t á
  N e c h ť a c D maj7 / C
  2
  x
  3
  x
  2.
  1
  e l ú v n í m a m , H mi
  2
  4
  3
  x
  2.
  1
  n e c h p r i t e b e s G add9
  4
  3
  1
  x
  2
  n í v a m
  N e c h m E mi 9
  2
  3
  x
  1
  á m e d o s ť č a s u A
  3
  2
  1
  x
  n a t F mi 7
  3
  2.
  1
  i c h o a j k r á s u H mi
  2
  4
  3
  x
  2.
  1
  N e c h ť a b G add9
  4
  3
  1
  x
  2
  l í z k o c í t i m , n e c h s o m z t e b a s A sus4
  4
  2
  1
  x
  ý t y A
  3
  2
  1
  x
 • B1:
  E mi 7
  4
  2
  1
  K a ž d ý z n á s s i t o s v o j e u ž p H mi
  2
  4
  3
  x
  2.
  1
  r e ž i l
  E mi 7
  4
  2
  1
  D u š e s a n a š l i v p o v e t H mi
  2
  4
  3
  x
  2.
  1
  r í
  x G
  4
  3
  1
  2
  - x - P o k i a ľ s ú h v i e z d y n a d n a m i , j a v E mi 7
  4
  3
  2
  1
  i e m , ž e b u d e m m i l o v a n ý
  x D
  2
  3
  1
  x
  x
  - x - A k v t e b a u v e r G / A
  4
  x
  í - - - - - í A
  3
  2
  1
  x
  m
 • R1:
  Z D
  2
  3
  1
  x
  x
  n o v a s a m a n a v ž d y d D / F
  3
  4
  2
  x
  1
  o t k n i , t y s i m a p G
  4
  3
  1
  2
  r i š l a z a c h r á n A sus4
  4
  2
  1
  x
  i ť A
  3
  2
  1
  x
  M D
  2
  3
  1
  x
  x
  i l o v a ť ť a b u d e m , p D / F
  3
  4
  2
  x
  1
  o k ý m o s t a n ú h G
  4
  3
  1
  2
  v i e z d y n a d n a m A sus4
  4
  2
  1
  x
  i A
  3
  2
  1
  x
  Z C add9
  4
  3
  1
  2
  x
  n o v a s a m a n a v ž d y d o t k n i , s p o j m e s i č G
  4
  3
  1
  2
  i a r y n a d l a n i
  E mi 7
  4
  3
  2
  1
  N a c e s t D
  2
  3
  1
  x
  x
  á c h n á s b A / C
  3
  x
  2.
  1
  u d e s D
  2
  3
  1
  x
  x
  t r á ž i ť n G
  4
  3
  1
  2
  á - - d G / A
  4
  x
  e j s b o z k a m D
  2
  3
  1
  x
  x
  i
 • M1:
  - D
  2
  3
  1
  x
  x
  - - - - - x - - - - - x - - - - - x x D / G
  3
  x
  2
  2.
  1
  - - - - - x - - - - - x G / A
  4
  x
  - - - - - x A 7(sus4)
  4
  3
  1
  x
 • S2:
  P o k ý m k D
  2
  3
  1
  x
  x
  r á s n e s v i t á , p r o s í m , z H mi
  2
  4
  3
  x
  2.
  1
  o s t a ň o d o k r y t á
  R á n o h D maj7 / C
  2
  x
  3
  x
  2.
  1
  v i e z d y b l e d n ú , n o , j H mi
  2
  4
  3
  x
  2.
  1
  a m á m p r o s b u j G add9
  4
  3
  1
  x
  2
  e d n u
  Ž e k e ď p E mi 9
  2
  3
  x
  1
  r í d e b ú r o k č A
  3
  2
  1
  x
  a s a n e b o z F mi 7
  3
  2.
  1
  a s t r i e č i e r n y m H mi
  2
  4
  3
  x
  2.
  1
  r a k
  N e c h t á j G add9
  4
  3
  1
  x
  2
  e d n a h v i e z d a s v i e t i s t á l e v n A sus4
  4
  2
  1
  x
  á - - - - - á A
  3
  2
  1
  x
  s
 • B1:
  E mi 7
  4
  2
  1
  K a ž d ý z n á s s i t o s v o j e u ž p H mi
  2
  4
  3
  x
  2.
  1
  r e ž i l
  E mi 7
  4
  2
  1
  D u š e s a n a š l i v p o v e t H mi
  2
  4
  3
  x
  2.
  1
  r í
  x G
  4
  3
  1
  2
  - x - P o k i a ľ s ú h v i e z d y n a d n a m i , j a v E mi 7
  4
  3
  2
  1
  i e m , ž e b u d e m m i l o v a n ý
  x D
  2
  3
  1
  x
  x
  - x - A k v t e b a u v e r G / A
  4
  x
  í - - - - - í A
  3
  2
  1
  x
  m
 • R1:
  Z D
  2
  3
  1
  x
  x
  n o v a s a m a n a v ž d y d D / F
  3
  4
  2
  x
  1
  o t k n i , t y s i m a p G
  4
  3
  1
  2
  r i š l a z a c h r á n A sus4
  4
  2
  1
  x
  i ť A
  3
  2
  1
  x
  M D
  2
  3
  1
  x
  x
  i l o v a ť ť a b u d e m , p D / F
  3
  4
  2
  x
  1
  o k ý m o s t a n ú h G
  4
  3
  1
  2
  v i e z d y n a d n a m A sus4
  4
  2
  1
  x
  i A
  3
  2
  1
  x
  Z C add9
  4
  3
  1
  2
  x
  n o v a s a m a n a v ž d y d o t k n i , s p o j m e s i č G
  4
  3
  1
  2
  i a r y n a d l a n i
  E mi 7
  4
  3
  2
  1
  N a c e s t D
  2
  3
  1
  x
  x
  á c h n á s b A / C
  3
  x
  2.
  1
  u d e s D
  2
  3
  1
  x
  x
  t r á ž i ť l G / H
  4
  3
  1
  x
  á s k a D
  2
  3
  1
  x
  x
  s b A
  3
  2
  1