Písnička není v žádném zpěvníku.
 • Tónina:
 • Rychlost:12
 • Mezihra:
 • Přidat do zpěvníku
Pro znění originálních hmatů podlaďte kytaru o tón níž a zvolte tóninu D dur (znějící tónina je C dur), ve vybrnkávání bareakordů hraje palec vždy 4. strunu

Nevidomá dívka

Karel Kryl

 • DEmiDEmi
  P1:
  xxx-xxx xxx-xxx xxx-xxx xxx-xxx
 • DEmiDEmiDEmiDEmiDEmiFHmiGAF
  S1:
  V zahradě za cihlovou zídkou, 
  popsanou v slavných výročích, 
  sedává na podzim, na trávě před besídkou, 
  děvčátko s páskou na očích. 
 • DEmiDEmiDEmiDEmiDEmiFHmiGAF
  S2:
  Pohádku o mluvícím ptáku 
  nechá si přečíst z notesu, 
  pak pošle polibek po chmýří na bodláku 
  na vymyšlenou adresu. 
 • HmiEmiHmiA7EmiAFEmiHmiGAF
  R1:
  Prosím vás nechte ji, ach nechte ji, 
  tu nevidomou dívku, 
  prosím vás, nechte ji si hrát. 
  Vždyť možná hraje si na slunce s nebesy, 
  jež nikdy neuvidí, ač ji bude hřát. 
 • DEmiFD
  M1:
  xxx-xxx xxx-xxx xxx-xxx xxx-xxx 
  xxx-xxx xxx-xxx
 • DEmiDEmiDEmiDEmiDFHmiGAFEmi
  S3:
  Pohádku o mluvícím ptáku 
  a o třech zlatých jabloních 
  a taky o lásce, již v černých květech máku, 
  přivezou jezdci na koních. 
 • DEmiDEmiDEmiDEmiDEmiFHmiGAF
  S4:
  Pohádku o kouzelném slůvku, 
  jež vzbudí všechny zakleté, 
  pohádku o duze, jež spává na ostrůvku, 
  na kterém poklad najdete. 
 • HmiEmiHmiA7EmiAFEmiHmiA7F
  R1:
  Prosím vás nechte ji, ach nechte ji, 
  tu nevidomou dívku, 
  prosím vás, nechte ji si hrát. 
  Vždyť možná hraje si na slunce s nebesy, 
  jež nikdy neuvidí, ač ji bude hřát.
 • DEmiF
  M1:
  xxx-xxx xxx-xxx xxx-xxx xxx-xxx
 • DEmiDEmiDEmiEmiDEmiFHmiGADF
  Rc1:
  V zahradě za cihlovou zídkou, 
  popsanou v slavných výročích,  
  sedává na podzim, na trávě před besídkou, 
  děvčátko s páskou na očích. 
 • DEmiDEmiDEmiDEmiDFHmiEmiEmiF
  S5:
  Rukama dotýká se květů 
  a neruší ji motýli, 
  jen trochu hraje si s řetízkem amuletu,  
  xxx-xxx xxx- jen na chvíli. 
 • HmiEmiHmiA7EmiAFEmiHmiGAF
  R1:
  Prosím vás nechte ji, ach nechte ji, 
  tu nevidomou dívku, 
  prosím vás, nechte ji si hrát. 
  Vždyť možná hraje si na slunce s nebesy, 
  jež nikdy neuvidí, ač ji bude hřát. 
 • DEmiHmiEmiD
  M1:
  xxx-xxx xxx-xxx xxx-xxx xxx-xxx x
Prstoklady
Poznámka kytaristy
Rytmus