Písnička není v žádném zpěvníku.
  • Tónina:
  • Rychlost:10
  • Přidat do zpěvníku

Narodil se Kristus Pán - jednoduchá verze (Z)

koleda Vánoční koledy

  • GDGDADGDGCAGDGDD7
    S1:
    Narodil se Kristus Pán, 
    veselme se,  
    z růže kvítek vykvet nám, 
    ra-dujme-e se.
  • GGDGGGDGG7CDDDD7G
    R1:
    Z ži-vo-ta čisté-ho, 
    z ro-du královské-ho, 
    nám, nám narodil se.
  • GDGDADGDGCAGDGDD7
    S2:
    Jenž proroko-vá-án jest, 
    veselme se, 
    ten na svět poslán jest, 
    ra-dujme-e se.
  • GGDGGGDGG7CDDGDD7
    R1:
    Z ži-vo-ta čisté-ho, 
    z ro-du královské-ho, 
    nám, nám narodil se.
  • GDGDADGDGCAGDGDD7
    S3:
    Člověčenství na-a--še, 
    veselme se, 
    rá-čil vzít Bůh na se, 
    ra-dujme-e se.
  • GGDGGGDGG7CDDGDD7
    R1:
    Z ži-vo-ta čisté-ho, 
    z ro-du královské-ho, 
    nám, nám narodil se.
  • GDGDADGDGCAGDGDD7
    S4:
    Goliáš o--lo-ou-pen, 
    veselme se, 
    člověk jest vykoupen, 
    ra-dujme-e se.
  • GGDGGGDGG7CDDGDD7
    R1:
    Z ži-vo-ta čisté-ho, 
    z ro-du královské-ho, 
    nám, nám narodil se.
  • GGDGGGDGG7CDDGDD7
    R1:
    Z ži-vo-ta čisté-ho, 
    z ro-du královské-ho, 
    nám, nám narodil se.
Prstoklady
Poznámka kytaristy
Rytmus