Písnička není v žádném zpěvníku.
 • Tónina:
 • Rychlost:13
 • Přidat do zpěvníku

Denisa - jednoduchá verzia

Miroslav Žbirka (Meky Žbirka)

 • ACA
  P:
  xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
 • GFmiAmiCCGDmiGCFmiAmiCCCCAmi/GAmi/GDdimDdimDdimDdimC
  S1:
  Deni, Deni, tu na dlani mám vzducholoď, 
  na zázračný výlet ňou poď,  
  na svet sa dívajme zhora, tam je škola, tam les.  
  Deni, Deni, už nad mestom vznáša sa loď, 
  my dvaja v diaľke sme bod,  
  Jeden bozk tú cestu stojí, len sa neboj, len poď. 
 • CCGCDmiDCAAGCE
  R1:
  Stúpame z dlane, zázrak sa stane, 
  len vietor móže k nám. 
  Návod na lietanie, viem že všade tam je, kde ťa mám. 
  Tu ťa má - á - a - á - á - á - a - á - ám. 
  Tu ťa má - á - a - á - á - á - a - á - ám.
 • GFmiAmiCCGDmiGFmiAmiCCCCAmi/GAmi/GDdimDdimCDdimDdimC
  S1:
  Deni, Deni, tu na dlani mám vzducholoď, 
  na zázračný výlet ňou poď,  
  na svet sa dívajme zhora, tam je škola, tam les.  
  Deni, Deni, nad mestom vznáša sa loď, 
  my dvaja v diaľke sme bod,  
  Jeden bozk tú cestu stojí, len sa neboj, len poď. 
 • CCCDmiDCAAGCEG
  R1:
  Stúpame z dlane, zázrak sa stane, 
  len vietor móže k nám. 
  Návod na lietanie, viem že všade tam je, kde ťa mám. 
  Tu ťa má - á - a - á - á - á - a - á - ám. 
  Tu ťa má - á - a - á - á - á - a - á - ám.
 • CCCCDmiDAAACGCEG
  R1:
  Stúpame z dlane, zázrak sa stane, 
  len vietor móže k nám. 
  Návod na lietanie, viem že všade tam je, kde ťa mám. 
  Tu ťa má - á - a - á - á - á - a - á - ám. 
  Tu ťa má - á - a - á - á - á - a - á - ám. 
  Tu ťa má - á - a - á - á - á - a - á - ám. 
  Deni.
Prstoklady
Poznámka kytaristy
Rytmus