Písnička není v žádném zpěvníku.
 • Tónina:
 • Rychlost:15
 • Mezihra:
 • Přidat do zpěvníku
V originální tónině D Dur lze hrát ve slokách místo akordu G akord Gsus2

Motlitba

UDG

 • DDGEmi
  S1:
  Země se otáčí a já se točím s ní, 
  lidé přichází, pak zas odejdou, 
  o tom vím svý, tak chvíli nedýchám. 
 • DDGEmi
  S2:
  Slunce nás provází, abychom nešli tmou, 
  svítí na náš svět, zapadá únavou, 
  v tomhle přítmí pokorou přivítám. 
 • DDGEmi
  S3:
  Země se otáčí a já se točím s ní, 
  lidé přichází, pak zas odejdou, 
  o tom vím svý, modlitbu odříkám. 
 • DD
  M:
  Há-á, Há-a,  
  Há-a, Há-a.
 • DGEmiD
  R1:
  Chléb náš vezdejší Bože dej nám dnes 
  a příští ztráty pomoz nám nést 
  a všechny krásky, krásky, krásky svést. 
 • DGEmiD
  R1:
  Chléb náš vezdejší Bože dej nám dnes 
  a příští ztráty pomoz nám nést 
  a všechny krásky, krásky, krásky svést. 
 • DDGEmi
  S4:
  Země se otáčí a Bůh nás nechal být 
  na pospas ozvěnám, náhodám vesmírným, 
  o tom ví svý, radši se nedívá. 
 • DDGEmi
  S5:
  Chci toho využít, ukrýt tě pod sebou, 
  nikdy nic nevzít zpět, padnout únavou, 
  v tomhle přítmí modlitbu odříkám. 
 • DGEmiD
  R1:
  Chléb náš vezdejší Bože dej nám dnes 
  a příští ztráty pomoz nám nést 
  a všechny krásky, krásky, krásky svést. 
 • DGEmiD
  R1:
  Chléb náš vezdejší Bože dej nám dnes 
  a příští ztráty pomoz nám nést 
  a všechny krásky, krásky, krásky svést. 
 • DDGD
  S6:
  Slunce nás provází, abychom nešli tmou,  
  svítí na náš svět, zapadá únavou, 
  v tomhle přítmí pokoru přivítám. 
Prstoklady
Poznámka kytaristy
Rytmus